Naxxar Parish Church live cam

Naxxar, view of the church's apse

Comments

 • avatar
  • 2 months ago
  • "roger"

  15Nov20,Beautiful Wedding going on :)

 • avatar
  • 9 months ago
  • "Mario"

  Mass times schedule change - until further notice, Mass will be celebrated as follows:
  From Monday to Saturday at 5.00 pm, followed by the Rosary.
  On Sunday at 11.00 am.
  You are invited to follow the Parish website (click the link on this page) for the Parish notices and changes in the Mass times schedule.

 • avatar
  • 9 months ago
  • "Mario"

  Aggornament tal-hin tal-quddies - sakemm jinhareg avviz iehor il-hin tal-quddies ser ikun hekk:
  Mit-Tnejn sas-Sibt Quddiesa fil-5.00 pm u wara jinghad ir-Ruzarju.
  Nhar ta’ Hadd il-Quddiesa tkun fil-11.00 am
  Segwu l-web-site tal-Parrocca (aghfas il-link f'din il-pagna) ghall-avvizi tal-Parrocca u tibdil f'dawn il-hinijiet.

 • avatar
  • 10 months ago
  • "Mario"

  Avviz dwar ic-celebrazzioni tal-quddies f'din uk-knisja
  L Isqfijiet ta ’ Malta u Għawdex qegħdin iwaqqfu l funzjonijiet reliġjużi kollha, inkluż il Quddies ta’ kuljum u ta’ nhar ta’ Ħadd. Din il miżura ta' prekawzjoni tidħol fis seħħ b’effett immedjat u qed tittieħed għall ġid komuni u biex jiġu mħarsa b’mod speċjali dawk l-aktar vulnerabbli.
  Sakemm jipprevalu dawn iċ-ċirkustanzi, il-Parroċċa tan-Naxxar tistiednek li ssegwi l-quddiesa fuq din il-webcam.

  Waqt li l-qassis ikun qed jitqarben, inti tista’ tagħmel it-Tqarbina tax-Xewqa.
  Quddiesa (fi knisja magħluqa u mingħajr parruċċani) tiġi ċċelebrata kuljum fil-5.00 ta' filgħaxija. Nhar ta ’Ħadd jiġi ċċelebrat quddies fid-9.30 u fil-11.00 ta' filgħodu, u fil-5 ta' filgħaxija.

 • avatar
  • 10 months ago
  • "Mario"

  Notice about the Celebration of Mass in this church
  The Bishops of Malta and Gozo are suspending all religious functions, including daily and Sunday Mass. This precautionary measure enters into force with immediate effect and is taken for the common good and especially to protect the most vulnerable.

  As long as these circumstances prevail, the Naxxar Parish invites you to follow the Mass on this webcam.
  When the celebrant receives the Holy Communion, you may make a Spiritual Communion.
  Mass (in a closed church and without parishioners) is celebrated daily at 5.00pm. Sunday Mass is celebrated at 9.30 and 11.00 in the morning and at 5.00 in the afternoon.

 • avatar
  • 1 year ago
  • "lynn james"

  05.47 January 19, 2020. How do you even get up this early to be at church? photo

 • avatar
  • 1 year ago
  • "Coraline"

  1/4/2020 05:51
  That is dedication, attending mass at 5:30 am on a Saturday!

 • avatar
  • 1 year ago
  • "JCC"

  This place of worship is to be admired regardless of a faith or none. The faithful fill it on a Sunday.

 • avatar
  • 1 year ago
  • "Carol Ex"

  A wedding! How lovely. Congratulations to the newly married couple.

 • avatar
  • 2 years ago
  • "Mario"

  Concert of sacred music tonight 22/06/19 at 19:30 hours on this webcam. Choirs: Kantorei Junge St. Martin from Germany and the Naxxar Parish Jubilate Deo Choir.

 • avatar
  • 2 years ago
  • "Doris camilleri"

  can hear them fixing in the church but why no pic.? :( Nice procession by the way.

 • avatar
  • 2 years ago
  • "Doris camilleri"

  Enjoy hearing Mass in Maltese. all the way from California
  Happy Easter to all.

 • avatar
  • 2 years ago
  • "DENISE PELISSARI"

  Obrigado Mario- Assisto aqui do Brasil. Fica com Deus

 • avatar
  • 2 years ago
  • "Mario"

  Massa todos os dias é às 6h00, 7h00, 8h45 e 18h30. Sábado à noite às 17:00 e 18:30. Domingos e Dias Sagrados de Obrigação às 6:00, 7:00, 8:30, 9:30, 11:00, 17:00 e 18:30. Entre 1 de Junho e 30 de Setembro a missa dominical da noite é às 05.30 e às 18.30.

 • avatar
  • 2 years ago
  • "DENISE PELISSARI"

  Olá Mario quais os horários de missa? Pode nos passar a programação diária

 • avatar
  • 2 years ago
  • "gary ebejer"

  merry xmas Malta