Kobe - Akashi-Kaikyo-Brücke Webcam

Blick auf die Akashi-Kaikyo-Brücke in Kobe, Japan