Κόμπε- Γέφυρα Ακάσι-Καϊκιό Live Camera

Προβολή της γέφυρα Ακάσι-Καϊκιό στο Κόμπε της Ιαπωνίας