Advertisement

Klasztor Św. Nauma - Ochryda kamera na żywo

Widok klasztoru św. Nauma w Ochrydzie, Macedonia Północna