Πλατεία Αγίου Ιωάννη του Λατερανού - Ρώμη Live Camera

Προβολή της 'Παπικής' Βασιλικής και της Άγιας Σκάλας στη Ρώμη