Όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία επεξεργασία: 16 Απριλίου 2020.

Η ιστοσελίδα www.skylinewebcams.com ("SkylineWebcams") είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της VisioRay Srl με έδρα στην οδό Dei Tulipani, αριθμό 9, T.K. 88069, Stalettì, Ιταλία.

Το παρών "έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων" (μαζί με τυχόν ισχύοντες πρόσθετους όρους) διέπει τη χρήση της ιστοσελίδας SkylineWebcams από τον χρήστη ή κάθε ατόμου που έχει πρόσβαση σε αυτήν και ετοιμάζεται να την εξερευνήσει και να τη χρησιμοποιήσει ("Χρήστης").

Από τη στιγμή που ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στη SkylineWebcams, το έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων αποτελεί νομικά δεσμευτικό συμβόλαιο μεταξύ του Χρήστη και της VisioRay και εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλες τις δραστηριότητες πλοήγησης εντός του ιστότοπου, σε εκείνες που υπόκεινται σε περαιτέρω ρύθμιση σχετικά με την εισαγωγή περιεχομένου σε αυτές, σχετικά με την εγγραφή και σε εκείνες ρυθμιζόμενες περαιτέρω, σχετικά με τη δωρεάν χρήση ή επί πληρωμή υπηρεσιών ("Υπηρεσίες").

Οι χρήστες που δεν αποδέχονται πλήρως το έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων δεν έχουν άδεια να εξερευνήσουν και να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα SkylineWebcams ή να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός του ιστότοπου ή να επωφεληθούν από τις Υπηρεσίες του.

Με την αποδοχή του εγγράφου Όρων και Προϋποθέσεων και την επακόλουθη εγγραφή στην SkylineWebcams ή στην εγγραφή Υπηρεσιών, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί ταυτόχρονα τη VisioRay να του στέλνει επικοινωνιακές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις, μέσω e-mail ή συνηθισμένης αλληλογραφίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ενότητας Προσωπικά Δεδομένα.

Τα περιεχόμενα της SkylineWebcams ("Περιεχόμενα") περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά, ο ιστότοπος στο σύνολό του και σε όλα τα μέρη του, τα ΖΩΝΤΑΝΑ πλάνα των web καμερών, τα βίντεο, αλληλουχίες εικόνων, μεμονωμένες λήψεις, περιεχόμενο κειμένου, φωτογραφίες, γραφικά στοιχεία, ήχος, μουσικό περιεχόμενο και όποιο άλλο υλικό μπορεί να προβληθεί ή να προσεγγιστεί μέσω του ιστότοπου.

Η VisioRay είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός κάτοχος των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων όλων των περιεχόμενων της ιστοσελίδας SkylineWebcams, εκτός από τα περιεχόμενα που ανήκουν σε τρίτους.

Αλλαγές στη SkylineWebcams και στο έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων

Η VisioRay διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο και τους Όρους και Προϋποθέσεις της SkylineWebcams ανά πάσα στιγμή.

Από τη στιγμή της δημοσίευσής τους σε αυτήν εδώ την ενότητα, η τροποποιημένη έκδοση του εγγράφου Όρων και Προϋποθέσεων θα είναι αυτόματα και νομικά δεσμευτική για τον Χρήστη έναντι της VisioRay και θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλες τις δραστηριότητες πλοήγησης εντός του ιστότοπου, σε αυτές που υπόκεινται σε περαιτέρω ρύθμιση, στην εισαγωγή περιεχομένου, σε εκείνες που υπόκεινται σε περαιτέρω ρύθμιση που σχετίζονται με την εγγραφή και σε εκείνες που υπόκεινται σε περαιτέρω ρύθμιση που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών, καθώς και σε όλες τις άλλες νέες ή / και διαφορετικές δραστηριότητες που εισάγονται με την τροποποίηση.

Οι χρήστες που δεν αποδέχονται πλήρως το έγγραφο των Όρων και Προϋποθέσεων όπως τροποποιήθηκε δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να εξερευνήσουν και να χρησιμοποιήσουν τη SkylineWebcams, ούτε να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός του ιστότοπου, ούτε να επωφεληθούν από τις Υπηρεσίες του και ως εκ τούτου θα πρέπει να ζητήσουν την ακύρωση πιθανής εγγραφής του ή / και οποιαδήποτε εγγραφή στην Υπηρεσία.

Κυριότητα περιεχομένου

Η SkylineWebcams και τα περιεχόμενά τη; αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της VisioRay, με εξαίρεση των περιεχομένων τρίτων που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτή και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων.Όλα τα σχετικά δικαιώματα διατηρούνται, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά. Όλο το Περιεχόμενο που αποτελείται από εμπορικά σήματα, λογότυπα ή άλλα διακριτικά σήματα είναι εμπορικά σήματα, λογότυπα ή άλλα διακριτικά σήματα που ανήκουν στη VisioRay ή σε τρίτους που έχουν εκχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα στην τελευταία.Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση των Περιεχομένων από τον Χρήστη, χωρίς εξουσιοδοτημένη εντολή ή εφόσον πραγματοποιείται κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του εγγράφου Όρων και Προϋποθέσεων και των ισχυόντων κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων..

Όσον αφορά τα Περιεχόμενα που εισάγει ο Χρήστης, για παράδειγμα φωτογραφίες και βίντεο, ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα δικά του Περιεχόμενα που μεταφορτώνει στη SkylineWebcams. Η SkylineWebcams αποποιείται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τα εν λόγω Περιεχόμενα.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και εγγυάται ότι διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες, εξουσιοδοτήσεις, δικαιώματα, συγκαταθέσεις και άδειες, για να επιτρέψει στην SkylineWebcams να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο που ανέβασε ο ίδιος, με τον τρόπο που προβλέπεται από αυτό το έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και από ιδιαίτερες συνθήκες που διέπουν συγκεκριμένα σημεία της ιστοσελίδας, που συλλέγει τα εν λόγω Περιεχόμενα, όταν υπάρχουν.

Το περιεχόμενο που ανέβηκε από τον Χρήστη δεν μπορεί να περιέχει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή υπόκειται σε άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων απορρήτου ή των δικαιωμάτων δημοσίευσης), εκτός εάν ο Χρήστης έχει επίσημη άδεια ή εξουσιοδότηση από τον νόμιμο κάτοχο.

Οι οδηγίες για την εισαγωγή περιεχομένου από τον χρήστη περιέχονται στην ενότητα Κανονισμός Κοινότητας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει επίσης και αποδέχεται ότι κατά την περιήγηση στο SkylineWebcams ενδέχεται να εκτίθεται σε Περιεχόμενο που είναι στην πραγματικότητα ανακριβές, προσβλητικό, άσεμνο ή με οποιονδήποτε τρόπο κατακριτέο για το ίδιο.Ο Χρήστης συμφωνεί να παραιτηθεί και με την αποδοχή αυτού του εγγράφου Όρων και Προϋποθέσεων για την παραίτηση από το αποτέλεσμα, οποιουδήποτε δικαιώματος ή νομικής προσφυγής, ή στα ίδια κεφάλαια, που έχει ή θα μπορούσε να έχει εναντίον της VisioRay μετά την εμφάνιση τέτοιων περιστάσεων για την επίπτωση τέτοιων Περιεχόμενο.

Χρήση περιεχομένων ιστότοπου

Επιτρεπόμενες χρήσεις περιεχομένου. Η VisioRay εξουσιοδοτεί τους χρήστες να παρατηρούν όλα τα περιεχόμενα της SkylineWebcams και όπου υπάρχουν κοινόχρηστοι σύνδεσμοι, να μοιράζονται τις ζωντανές εικόνες των web καμερών μόνο μέσω αυτών των συνδέσμων.

Μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις περιεχομένου.Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την VisioRay, ο Χρήστης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη, εξάγει, φωτογραφίζει, εκτυπώσει ή δημιουργήσει αντίγραφα οποιουδήποτε Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων ακολουθιών εικόνων, μεμονωμένες εικόνες, κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες, γραφικά στοιχεία ή μέρος αυτών, ούτε για εμπορικούς σκοπούς ούτε για προσωπική χρήση.

Με αναφορά σε όλα τα Περιεχόμενα, απαγορεύεται η χρήση τους, η τροποποίησή τους, η προσαρμογή τους, η διαμόρφωσή τους, η λήψη τους, η αναπαραγωγή τους (ακόμη και σε μερική μορφή), η μετάδοση, η δημοσίευση, η μεταφορά τους, η αντιγραφή τους, η πώληση τους, η εκμετάλλευσή τους, η μετάδοσή τους, η δημιουργία βίντεο ή / και μοντάζ ή / και φωτογραφικές συνθέσεις ή / και φωτογραφίες, η διάδοσήτους σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο (χαρτί και ψηφιακό), μέσω οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας (για παράδειγμα μέσω διαδικτύου, τηλεοράσεις, εφημερίδες) χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση απο την VisioRay.Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε αναπαραγωγή των καρέ που δημιουργούνται από τις web κάμερες, εξαγωγή ή λήψη μέσω φωτογραφίας, στιγμιότυπων οθόνης ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής ή εργαλείου με ικανότητα λήψης μεμονωμένων εικόνων και ακολουθιών βίντεο.

Δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων, λογότυπων ή άλλων διακριτικών χαρακτηριστικών που ανήκουν στη VisioRay, ούτε η χρήση (σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας) περιεχομένων της ιστοσελίδας με την αφαίρεση εμπορικών σημάτων, λογότυπων ή άλλων διακριτικών χαρακτηριστικών που ανήκουν στη VisioRay, χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από τη VisioRay.

Αιτήματα για εξουσιοδότηση. Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να ζητήσει εξουσιοδότηση για την αναπαραγωγή των Περιεχομένων της Ιστοσελίδας, μπορεί να στείλει ένα e-mail στη διεύθυνση info@visioray.com.

Χρήση του ιστότοπου

Η SkylineWebcams προορίζεται για σκοπούς ενημέρωσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.

Ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τη SkylineWebcams σύμφωνα με τους ακόλουθους περιορισμούς:

  • απαγορεύεται η χρήση της SkylineWebcams με σκοπό την εισαγωγή άσεμνου, καταχρηστικού, δυσφημιστικού και πορνογραφικού υλικού ή για οποιονδήποτε σκοπό που συνιστά έγκλημα ή δημιουργεί αστική ευθύνη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.Σε αυτές τις περιπτώσεις, η VisioRay συνεργάζεται ενεργά με τις αρχές και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την ανίχνευση της ταυτότητας όσων δημοσιεύουν ή μεταδίδουν παρόμοιο υλικό στη SkylineWebcams,
  • δεν επιτρέπεται η χρήση της SkylineWebcams για την απόκτηση εμπορικής δραστηριότητας ή σε σχέση με εμπορική δραστηριότητα, εκτός από τις περιπτώσεις και υπό τους όρους που καθορίζονται από τη VisioRay,
  • δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση αλλαγών ή αλλαγών σε οποιοδήποτε μέρος της SkylineWebcams, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα μόνο, του λογισμικού, του προγράμματος αναπαραγωγής που αναπαράγει τις ζωντανές εικόνες των web κάμερων και των σχετικών τεχνολογιών της,
  • δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση, δημοσίευση ή διάθεση στη SkylineWebcams με οποιονδήποτε τρόπο έργων ή οποιοδήποτε υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα, σήματα κατατεθέντα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, χωρίς τη γραπτή άδεια των νόμιμων κατόχων,
  • απαγορεύεται η παρέμβαση ή η απόπειρα παρεμβολής στην εύρυθμη λειτουργία της SkylineWebcams ή με οποιαδήποτε δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε ή μέσω της SkylineWebcams, ώστε να διακόπτεται η κανονική ροή της αλληλεπίδρασης ή ενεργεί με τρόπο που να επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα των χρηστών να δημοσιεύουν μηνύματα ή άλλο περιεχόμενο σε τακτική βάση.

Όσον αφορά τις διαδραστικές ενότητες της SkylineWebcams, η VisioRay διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί ή να ελέγχει σχόλια, συζητήσεις, chat, μεταδόσεις και γενικά, οποιαδήποτε άλλη διαδραστική δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω της SkylineWebcams κατά καιρούς.Σε κάθε περίπτωση, η VisioRay δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση παρακολούθησης και ελέγχου αυτών των δραστηριοτήτων και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα Περιεχόμενα αυτών των τμημάτων της SkylineWebcams.Συγκεκριμένα, η VisioRay δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την παρουσία υλικού που εισάγονται από τρίτα μέρη σε αυτές τις ενότητες που ενδέχεται να έχουν άσεμνο, δυσφημιστικό, προσβλητικό, ψευδές, πορνογραφικό περιεχόμενο ή αντίθετα με το νόμο και την ηθική.

Σε κάθε περίπτωση, στον Χρήστη απαγορεύεται ρητά η ειδαγωγή ή μετάδοση υλικού τέτοιου τύπου που περιγράφεται παραπάνω στη SkylineWebcams.

Ευθύνη του χρήστη

Ο χρήστης που εγγράφεται στη SkylineWebcams είναι υποχρεωμένος να αναφέρει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται και εγγυάται ότι είναι αληθή, σωστά και ενημερωμένα. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση της SkylineWebcams από αυτόν ή από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα.

Αποποίηση εγγύησης

Η SkylineWebcams παρέχεται "ως έχει" και η VisioRay δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με τη λειτουργία, την ακρίβεια, την πληρότητα και την αξιοπιστία του Περιεχομένου στη SkylineWebcams.

Περιορισμός ευθύνης

Εντός των επιτρεπόμενων ορίων από τους ισχύοντες νόμους, η VisioRay δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της SkylineWebcams, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων, έμμεσων, τυχαίων και επακόλουθων ζημιών.

Οι προβλέψεις του καιρού για τουριστικές τοποθεσίες που δημοσιεύονται στη SkylineWebcams, οι οποίες μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εικονίδιο στο κάτω μέρος των εικόνων των web κάμερών, λαμβάνονται χρησιμοποιώντας προηγμένο λογισμικό και μαθηματικά μοντέλα.Ωστόσο, λόγω της δυναμικής φύσης των ατμοσφαιρικών φαινομένων και της πολυπλοκότητας των σχετικών διεργασιών επεξεργασίας, ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι δημοσιευμένες προβλέψεις ενδέχεται να υπόκεινται σε ανακρίβειες ή / και σφάλματα. Επομένως, η VisioRay με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη, ούτε μπορεί να της απευθυνθεί οποιαδήποτε αξίωση για ζημιές, εάν αποδειχθεί ανακριβής η πρόγνωση του καιρού που συμβουλεύτηκε ο Χρήστης.

Σύνδεση σε ιστοσελίδες τρίτων

Η SkylineWebcams περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων.Η VisioRay δεν έχει κανέναν έλεγχο επί αυτών και ως εκ τούτου, δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων, ο Χρήστης που αποφασίζει να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν ιστότοπο τρίτων, μέσω ενός συνδέσμου που δημοσιεύεται στη SkylineWebcams, το κάνει με δική του ευθύνη.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Όλα τα δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη στη VisioRay θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ενότητα Προστασία προσωπικών δεδομένων. Οποιοδήποτε υλικό μεταφορτώνει ο Χρήστης στη SkylineWebcams γίνεται ιδιοκτησία της VisioRay και επομένως μπορεί να το χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό.

Ισχύον δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο

Το παρόν έγγραφο Όροι και Προϋποθέσεις για τη χρήση της SkylineWebcams έχει συνταχθεί και ρυθμιστεί και πρέπει να ερμηνευτεί σύμφωνα με το Ιταλικό δίκαιο και τους ισχύοντες κανονισμούς για την πνευματική ιδιοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα. Εάν προκύψουν διαφορές σχετικά με την εγκυρότητα, την ερμηνεία και την εκτέλεση αυτού του εγγράφου Όρων και Προϋποθέσεων, το ζήτημα θα παραπεμφθεί αποκλειστικά στον αρμόδιο δικαστή του Δικαστηρίου του Καταντζάρο(Ιταλία).

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις

Περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις, εκτός από εκείνους που παρέχονται στο παρόν έγγραφο, ενδέχεται να ισχύουν για δραστηριότητες που σχετίζονται με την εισαγωγή Περιεχομένου, για εκείνους που σχετίζονται με την εγγραφή και για εκείνους που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών και ο Χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτούς.