Παπική Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζιόρε - Ρώμη Ζωντανές Web Κάμερες

Πρόσοψη της Βασιλικής Σάντα Μαρία Ματζιόρε, μία από τις τέσσερις Παπικές Βασιλικές της Ρώμης