'Παπική' Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζιόρε - Ρώμη Ζωντανές Web Κάμερες

Πρόσοψη της Βασιλικής Σάντα Μαρία Ματζιόρε, μία από τις τέσσερις 'Παπικές' Βασιλικές της Ρώμης