Παπική Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζιόρε - Ρώμη Live Camera

Πρόσοψη της Βασιλικής Σάντα Μαρία Ματζιόρε, μία από τις τέσσερις Παπικές Βασιλικές της Ρώμης