Msida - Monitorowanie ruchu kamerka na żywo
Działanie monitorowania ruchu, rondo 5-te Plac Październikowy

Kamerka na żywo
Utrzymywane przez
hosted by
In collaboration
Tansport Malta Malta Police

Komentarze