Msida - Monitorowanie ruchu kamerka na żywo
Działanie monitorowania ruchu, rondo 5-te Plac Październikowy

Komentarze