Turyn - Bodoni Rynek kamerka na żywo
Szeroki widok z 19. wieku kwadratu i Konserwatorium Muzycznym Giuseppe Verdiego

Komentarze