Καστέλλο Τεσίνο - Πέρασμα Μπροκόν Ζωντανές Web Κάμερες

Θέα προς τα ανατολικά στον προαύλιο χώρο του Περασματος Μπροκόν