Λιμνοθάλασσα Αγ. Μάρκου, στη Riva degli Schiavoni Live Camera

Προβολή της Σάντα Μαρία della Salute, το κανάλι Giudecca στο φόντο