Κολφόσκο στην Άλτα Μπαντία - Μπολζάνο Ζωντανές Web Κάμερες

Θέα από το χωριό Κολφόσκο από τον Όμιλο Σελλά και Val Mezdi, στην καρδιά των Δολομιτών