Μπολόνια - Πύργος Ασινέλι και Γκαρισέντα Live Camera

Θέα της πλατείας Πόρτα Ραβενιάνα, των πύργων Ασινέλι και Γκαρισέντα