Μπαλίτο Live Camera

Μπαλίτο, θέα της παραλίας Willards, του παραλιακού δρόμου Compensation