Πάολα ζωντανές Web Κάμερες
Προβολή της Νότιας πλευράς της πλατείας Antoine de Paule

Σχόλια