Πάολα ζωντανές Web Κάμερες
Προβολή της Νότιας πλευράς της πλατείας Antoine de Paule

Φιλοξενούμενη από
hosted by
In collaboration
Paola Local Council

Σχόλια