Πάολα ζωντανές Web Κάμερες
Προβολή της Νότιας πλευράς της πλατείας Antoine de Paule

Ζωντανές Web Κάμερες
Φιλοξενούμενη από
hosted by
In collaboration
Paola Local Council

Σχόλια