Λα Τουίλ - Κοιλάδα της Αόστα Live Camera

Λα Τουίλ, θέα του παγετώνα Ρούτορ