Ασίζη - Βασιλική της Σάντα Μαρία των Αγγέλων ζωντανές Web Κάμερες
Γραφική θέα από το καμπαναριό και τον τρούλο της Βασιλικής του Galeazzo Alessi

Σχόλια