Ασίζη - Βασιλική της Σάντα Μαρία των Αγγέλων ζωντανές Web Κάμερες

Γραφική θέα από το καμπαναριό και τον τρούλο της Βασιλικής του Galeazzo Alessi

Σχόλια