Πλατεία του Δήμου Ασίζη ζωντανές Web Κάμερες

Πανοραμική θέα της κεντρικής πλατείας της πόλης

Σχόλια