Πλατεία του Δήμου Ασίζη ζωντανές Web Κάμερες
Πανοραμική θέα της κεντρικής πλατείας της πόλης

Σχόλια