Βερνατσόλα Live Camera

Προβολή του αρχαίου χωριού και της παραλίας της Βερνατσόλα στην ακτή της Λιγουρίας