Ούντινε - Οδός Nicolò Lionello Live Camera

Προβολή από τον πεζόδρομο μπροστά στο Δημαρχείο της Ούντινε