Λίμνη Αμπολίνο- Κοτρονέι Ζωντανές Web Κάμερες

Προβολη του πάρκου αναψυχής στη λίμνη Αμπολίνο