Advertisement

Park v Kanazawi na Japonskem kamera v živo

Pogled na park Kenrokuen v Kanazawi na Japonskem

Advertisement