Μοντόκ Live Camera

Προβολή του κυκλικού κόμβου στο κέντρο της πόλης Μοντόκ