Κόλπος Σλιέμα Fortina Spa Resort Ζωντανές Web Κάμερες

Πανοραμική θέα του νησιού Manoel με το κάστρο του από τον κόλπο της Sliema