Πόλη Σλιέμα, δρόμος Tower από το εστιατόριο Torri Ζωντανές Web Κάμερες

Web κάμερα Κυκλοφορίας και Πληροφόρησης Οδηγών στο δρόμο Tower, κατεύθυνση Tigné Point