Πόλη Σλιέμα, δρόμος Tower από το εστιατόριο Torri ζωντανές Web Κάμερες

Web κάμερα Κυκλοφορίας και Πληροφόρησης Οδηγών στο δρόμο Tower, κατεύθυνση Tigné Point

Σχόλια