Βιτσέντζα - Πλατεία Ματεότι Ζωντανές Web Κάμερες

Βιτσέντζα, θέα στο Πολιτικό Μουσείο του κτηρίου Κιερικάτι στην Πλατεία Ματεότι