Πάδοβα - Βασιλική του Αγίου Αντωνίου ζωντανές Web Κάμερες

Όψη της Βασιλικής του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας

Πάδοβα - Βασιλική του Αγίου Αντωνίου

Πάδοβα - Βασιλική του Αγίου Αντωνίου | Εμπρόσθια

Web κάμερα ενεργή από: 09/11/2016

Σχόλια