Κανάλε ντ'Αγκόρντο - Μπελούνο Live Camera

Προβολή της πλατείας Λουτσιάνι στο Κανάλε ντ'Αγκόρντο του Μπελούνο