Κολφόσκο Ζωντανές Web Κάμερες

Κολφόσκο, θέα του Val Mezdi και του Gruppo del Sella στο φόντο