Κολφόσκο ζωντανές Web Κάμερες
Κολφόσκο, θέα του Val Mezdi και του Gruppo del Sella στο φόντο

Σχόλια