Βιαρέτζιο Live Camera

Βιαρέτζιο, παραλιακή θέα το «Αίθριο της Δημοκρατίας»