Καμόλι - Κόλπος Παραντίσο Live Camera

Καμόλι, θέα στο Κόλπο Παραντίσο από την Πούντα Κιάππα