Βασιλικό Παλάτι - Κασέρτα Live Camera

Προβολή στο Βασιλικό Παλάτι και στην πλατεία του Κάρλο III - Οίκος των Βουρβόνων