Μπιάνκι Live Camera

Μπιάνκι, θέα στην πλατεία Τζιάκομο Ματεότι