Καρκαμπέι Ζωντανές Web Κάμερες

Προβολή της πλατείας Αγιουταμέντο, με τη Σκαλινάτα και το κάστρο στο παρασκήνιο