Reykjavík - Hallgrímskirkja kamera v živo
Reykjavík, pogled na luteranske cerkve kapitala islandskega

Komentarji