Advertisement

Ziros - Lasithi kamera v živo

Pogled na jugovzhodno stran vasi Ziros na Kreti

Advertisement