Андрос - Греция веб-камера

Вид на вход в порт Гаврио на Андросе, Греция