Κρου - Web κάμερα σιδηροδρομικού σταθμού Live Camera

Προβολή του σιδηροδρομικού σταθμού από το Κρου της Αγγλίας