Έρυξ Live Camera

Έρυξ, θέα στο όρος Κοφάνο με την ισπανική συνοικία στα αριστερά