Ατέλλα Live Camera

Πανοραμική θέα της Ατέλλας στα Μπαζιλικάτα