Εχίδο Live Camera

Εχίδο, θέα από τη γειτονιά των ακακιών