Βερολίνο - Σπαντάου Live Camera

Προβολή του ποταμού Χάβελ και του φρουρίου Σπαντάου στο Βερολίνο της Γερμανίας