Advertisement

Brooklyn - New York kamera v živo

Pogled na Brooklyn v New Yorku z Manhattnom v ozadju

Advertisement