Chernihiv - Aleja herojev kamera v živo

Pogled na Alejo junakov v Chernihivu v Ukrajini