Prati di Tivo - Pizzo Intermersoli kamera v živo
Pogled na pobočjih Prati di Tivo ob vznožju Gran Sasso

Komentarji