Tsoutsouros веб-камера

Вид на пляж Цуцурос на Крите