Advertisement

Масейо - Бразилия веб-камера

Вид на Масейо с набережной и Прайя-де-Пажукара на заднем плане.

Advertisement