Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των παρεχόμενων πληροφοριών πραγματοποιείται στη βάση δεδομένων VisioRay σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα Ιταλίας του νόμου 196/2003, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.
Τα δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν στο εμπορικό μας δίκτυο, επαγγελματίες ή / και σύμβουλοι.

Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή, τροποποίηση ή ακύρωση με επιστολή στη διεύθυνση:
Responsabile Privacy c/o Cybertronick Technologies
Via Barletta, 12
88100 Catanzaro (CZ)
Italy