Krajinski Park Sečoveljske Soline kamera v živo
View on the Park with a splendid skyline of Sečovlje

Kamera v živo

Krajinski Park Sečoveljske Soline

V podjetju SOLINE Pridelava soli d. o. o. varujemo in trajno ohranjamo naravno in kulturno dediščino na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline ter pridelujemo sol na tradicionalen način.
Upoštevajoč sonaravnost procesov tako zagotavljamo trajnostni razvoj tega območja, z izvajanjem ukrepov varovanja naravnih vrednot kulturne dediščine pa širimo zavest o pomenu ohranjanja Krajinskega parka Sečoveljske soline.


S površino približno 750 ha leži na skrajnem jugozahodnem delu Slovenije, tik ob meji z Republiko Hrvaško, v južnem delu občine Piran. Severni del Parka, kjer še poteka aktivna pridelava soli se imenuje Lera. Od južnega dela Parka, imenovanega Fontanigge, ga deli struga potoka Drnica.


Krajinski park je po Uredbi razdeljen na tri varstvena območja. Prvo varstveno območje je južno od kanala Drnica (kanal Fiume Grande) in se razteza prek območij Fontanigge in Stare soline na levem bregu reke Dragonje. Drugo varstveno območje zajema sektor Lera, kjer se prideluje sol, in kanal Jernej. Tretje varstveno območje, kjer se poleg varstva naravnih vrednot štejejo za prednostne tudi tradicionalni načini rabe in opravljanja dejavnosti v obsegu in na način, ki ne ogroža naravnega ravnovesja v parku, leži med starim železniškim nasipom in magistralno cesto na dveh območjih in sicer severno od starega rudnika in južno od letališča.


Lokaliteta Ramsar, Natura 2000

Kamera na spletu od: 02/14/2012

Komentarji

  • avatar
    • 7 anni pred
    • roberto

    ja ja soline so lepa razgledna točka in super kolesarska pot